آگهی های خود را بصورت رایگان ثبت کنید

ثبت رایگان کسب و کار

تعرفه ثبت آگهی ویژه

ثبت آگهی در تبلیغ رسانه رایگان می باشد اما شما می توانید آگهی خود را بصورت ویژه ثبت نمایید..
ثبت آگهی ویژه و ستاره های بیشتر، چند ویژگی متمایز نسبت به آگهی های رایگان دارد:

 • آگهی شما بالاتر از بقیه آگهی ها قرار خواهد گرفت
 • آگهی شما بیشتر دیده خواهد شد و مطمئنا فروش شما افزایش خواهد یافت
 • آگهی شما در گوگل و یاهو سریعتر دیده خواهد شد
 • شما می توانید بصورت مستقیم، لینک وب سایت خود را در آگهی ثبت نمایید
 • می توانید تصاویر بیشتری از خدمات و محصول خود در یگ آگهی به نمایش بگذاریذ
 • با ارائه تخفیف به مشتریان خود در آگهی ویژه، فروش بیشتری نمایید. آگهی های تخفیف دهنده متمایز خواهد بود.
 • و ...

 

در تبلیغ رسانه 6 نوع آگهی ویژه قابل ثبت است. ویژگی های ذیل به مدت یک ماه می باشد و پس از آن آگهی به حالت معمولی تبدیل خواهد شد و کاربر می توانید مجددا اقدام به ویژه کردن آگهی نماید.

ویژگی های آگهی 1 ستاره

 • نمایش در صفحه اصلی وب سایت تبلیغ رسانه
 • نمایش لینک وب سایت شما (در حالت nofollow)
 • نمایش 1 ستاره در کنار عنوان
 • ثبت 2 تصویر مجزای مرتبط با آگهی
 • هوشمند سازی مطالب برای موتورهای جستجوگر (گوگل، یاهو و ...)
 • نمایش در بالای آگهی های رایگان
 • نمایش در ستون سمت چپ در همه صفحات گروه آگهی
 • هزینه آگهی ویژه 1 ستاره : 250/000 ریال

ویژگی های آگهی 2 ستاره

 • نمایش در صفحه اصلی وب سایت تبلیغ رسانه
 • نمایش لینک وب سایت شما (در حالت nofollow)
 • نمایش 2 ستاره در کنار عنوان
 • ثبت 3 تصویر مجزای مرتبط با آگهی
 • هوشمند سازی مطالب برای موتورهای جستجوگر (گوگل، یاهو و ...)
 • کلید تماس و پیامک بصورت مستقیم از طریق موبایل
 • نمایش در بالای آگهی های رایگان
 • نمایش در ستون سمت چپ در همه صفحات گروه آگهی
 • هزینه آگهی ویژه 2 ستاره : 600/000 ریال

ویژگی های آگهی 3 ستاره

 • نمایش در صفحه اصلی وب سایت تبلیغ رسانه
 • نمایش لینک وب سایت شما (در حالت follow)
 • نمایش 3 ستاره در کنار عنوان
 • ثبت 4 تصویر مجزای مرتبط با آگهی
 • هوشمند سازی مطالب برای موتورهای جستجوگر (گوگل، یاهو و ...)
 • کلید تماس و پیامک بصورت مستقیم از طریق موبایل
 • نمایش در بالای آگهی های رایگان
 • نمایش در ستون سمت چپ در همه صفحات گروه آگهی
 • امکان ارسال 500 پیامک تبلیغاتی بصورت هدیه (با همکاری مرجع شماره موبایل)
 • هزینه آگهی ویژه 3 ستاره : 900/000 ریال

ویژگی های آگهی 4 ستاره

 • نمایش در صفحه اصلی وب سایت تبلیغ رسانه
 • نمایش لینک وب سایت شما (در حالت follow)
 • نمایش 4 ستاره در کنار عنوان
 • ثبت 5 تصویر مجزای مرتبط با آگهی
 • هوشمند سازی مطالب برای موتورهای جستجوگر (گوگل، یاهو و ...)
 • کلید تماس و پیامک بصورت مستقیم از طریق موبایل
 • نمایش در بالای آگهی های رایگان
 • نمایش در ستون سمت چپ در همه صفحات گروه آگهی
 • امکان ثبت تخفیف و نمایش لوگوی تخفیف
 • نمایش آگهی های تخفیف خورده در بخش تخفیفات
 • امکان ارسال 1000 پیامک تبلیغاتی بصورت هدیه (با همکاری مرجع شماره موبایل)
 • هزینه آگهی ویژه 4 ستاره : 1/250/000 ریال

ویژگی های آگهی 5 ستاره

 • نمایش در صفحه اصلی وب سایت تبلیغ رسانه
 • نمایش لینک وب سایت شما (در حالت follow)
 • نمایش 5 ستاره در کنار عنوان
 • ثبت 6 تصویر مجزای مرتبط با آگهی
 • هوشمند سازی مطالب برای موتورهای جستجوگر (گوگل، یاهو و ...)
 • کلید تماس و پیامک بصورت مستقیم از طریق موبایل
 • نمایش در بالای آگهی های رایگان
 • نمایش در ستون سمت چپ در همه صفحات گروه آگهی
 • امکان ثبت تخفیف و نمایش لوگوی تخفیف
 • نمایش آگهی های تخفیف خورده در بخش تخفیفات
 • امکان ارسال 2000 پیامک تبلیغاتی بصورت هدیه (با همکاری مرجع شماره موبایل)
 • انتخاب یکی از موارد زیر به اختیار
 • هزینه آگهی ویژه 5 ستاره : 1/500/000 ریال

ویژگی های آگهی 6 ستاره

 • نمایش در صفحه اصلی وب سایت تبلیغ رسانه
 • نمایش لینک وب سایت شما (در حالت follow)
 • نمایش 6 ستاره در کنار عنوان
 • ثبت 7 تصویر مجزای مرتبط با آگهی
 • هوشمند سازی مطالب برای موتورهای جستجوگر (گوگل، یاهو و ...)
 • کلید تماس و پیامک بصورت مستقیم از طریق موبایل
 • نمایش در بالای آگهی های رایگان
 • نمایش در ستون سمت چپ در همه صفحات گروه آگهی
 • امکان ثبت تخفیف و نمایش لوگوی تخفیف
 • نمایش آگهی های تخفیف خورده در بخش تخفیفات
 • انتخاب یکی از موارد زیر به اختیار
 • هزینه آگهی ویژه 6 ستاره : 1/800/000 ریال

 

در هفته اول با تخفیف آگهی های خود را ویژه کنید!
هم اکنون آموزش نحوه ویژه کردن آگهی را بخوانید.

 

برخی نکات و یادآوری ها